En pappablogg om hur man klarar livet i sandlådan
Att vara pappaledig och föräldraledig ger fina stunder i sandlådan. Men planera föräldraledigheten i god tid.

Livet med Putte

Föräldraledighet del 1: Planera i god tid

30 okt , 2016, 07.30 Staffan

 

Innan vi fick Putte hade jag ganska klara idéer om att jag ville vara en lite längre tid hemma om jag får ett barn. Jag visste däremot väldigt lite om hur föräldraledigheterna fungerar i Finland. Jag hade förstått att systemet inte var helt optimalt och att män ofta tog ut väldigt lite av ledigheterna. Men jag var högst ovetande om hur det exakt fungerade.

Så här med facit i hand skulle det nog ha lönat sig att sätta sig in i systemet lite tidigare och att vi skulle ha diskuterat det mera med min sambo i förväg. Speciellt när det gäller delandet av den så kallade föräldrapenningen. Men först en liten genomgång av hur systemet ser ut nu. Här är ett lite plock från FPA:s hemsidor:

Moderskapspenning: Moderskapsledigheten börjar före den beräknade nedkomsten. Du blir moderskapsledig senast 30 – 50 vardagar (ca 5 – 8 veckor) före nedkomsten. När din moderskapsledighet inleds börjar du få moderskapspenning för 105 vardagar (ca 4 månader).

Faderskapspenning: Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar, dvs. ungefär 9 veckor. Av dessa kan pappan vara 1–18 vardagar hemma tillsammans med mamman och sköta barnet. Mamman får moderskaps- eller föräldrapenning under den här tiden. Resten av faderskapsledighetsdagarna kan du hålla efter att föräldrapenningen upphört.

Föräldrapenning: FPA utbetalar föräldrapenning åt den föräldern som under föräldraledigheten sköter barnet. Föräldraledigheten varar 158 vardagar eller ungefär ett halvt år. Mamma och pappa kan turvis vara föräldralediga men inte samtidigt (undantag flerlingsfamiljer). Om föräldrarna delar på ledigheten kan de båda hålla högst 2 perioder enligt eget val.

Inte kanske det lättaste systemet att klura ut. Men grundtanken är den att både mammorna och papporna har en egen del, papporna visserligen en mycket mindre, och så finns det en gemensam del man kan dela på.

Ungefär 1 till 3 procent av papporna använder sig av den delbara föräldrapenningen. Jag hör inte till dem trots att jag ju länge hade tänkt att jag skulle vara hemma länge med mitt barn.

Orsaken till att jag inte tog ut någon föräldrapenning ligger främst i att vi inte diskuterade frågan i tid med min partner. Plötsligt hade min sambo sökt ledigt från jobbet, och slängt i väg en ansökan till FPA om moderskapspenning och föräldrapenning. Först senare när jag började tittat på mina egna ledigheter märkte jag att min sambo hade reserverat all föräldrapenning. Hon hade antagit att hon skulle ta dem, och tittar man på statistiken (se länken ovan) så är det kanske inte så konstigt.

Visserligen skulle det säkert ha varit möjligt att göra en ny ansökan för att ändra beslutet, men lagt kort blev lagt. I slutändan får jag ju ändå nu vara hemma en längre tid med Putte. Det här eftersom jag förhoppningsvis lyckas leva ett antal månader på hemvårdsstöd.

Vad är då hemvårdsstöd? Efter att alla föräldraledigheterna är använda kan man också vara hemma med sitt barn och få hemvårdsstöd. Här är ett litet plock från FPA:s sidor:

Du har rätt till stöd för hemvård av barn om du sköter ett barn under 3 år hemma. Som skötare kan fungera

 • mamma, pappa eller annan vårdare
 • en sambo eller make (maka) till föräldern eller vårdaren
 • en person som faktiskt sköter barnet eller anställd skötare.

I stödet för hemvård av barn ingår

 • vårdpenning, som inte är beroende av familjens inkomster
 • vårdtillägg, som påverkas av familjens sammanlagda inkomster
 • kommuntillägg, beroende på hemkommun.

Jämfört med föräldrapenningarna är hemvårdsstödet mycket mindre. Det är en summa som det rätt svårt att leva på. Både jag och min partner fick börja intensivspara när vi kom på att vi gärna skulle vara lite längre lediga än vad föräldrapenningarna kunde erbjuda. Om man har en inkomst, och möjlighet att spara en del av den, rekommenderar jag att man börja lägga undan lite i god tid så att man kan vara en lite längre tid hemma.

Föräldrapenningarna kombinerat med hemvårdsstödet har möjliggjort för oss att vi kan vara hemma med Putte i lite över två år.

Hur man sist och slut lägger upp sina föräldraledigheter och vad man har möjligt till är ju väldigt individuellt. Mitt perspektiv och det sätt som vi ordnade allt på färgas förstås mycket av att både jag och min partner har en fast anställning, vilket inte alltid hör till det vanliga.

Jag tror jag ändå skulle ha haft nytta av att läsa lite hur andra människor (och kanske speciellt pappor) ordnat sina föräldraledigheter medan vi väntade barn. Så jag hoppas att den här texten var till nytta för någon.

Det pågår för tillfället en debatt om att reformera föräldraledigheterna. Jag hade tänkt att jag skulle skriva lite om den debatten och de olika förslagen. Men den här texten är redan nu så lång att det får bli en del 2 om föräldraledigheterna.

, , , , , , ,

3 kommentarer

 1. Alexandra skriver:

  Fast man behöver inte dela upp föräldraledigheten före man ansöker om den till FPA. Det är upp till familjerna att själva dela upp den som man vill. FPA betalar ut penningen baserat på kvinnans inkomst oberoende av vem som är hemma under föräldraledigheten. Problemet kan uppstå ifall man har gjort ett separat avtal med sin arbetsplats, men de i sin tur har tagit in en vikarie.
  Ett annat problem är att penningen är baserad på kvinnans inkomst i och med att hon statistiskt sett har lägre inkomst än mannen och därmed kanske hemmalivet inte speciellt lukrativt för pappan.

  • Staffan skriver:

   Du menar att min sambo skulle ha sökt men vi skulle ändå ha delat på den på något vis? Det skulle ju förstås också ha gått att göra en ändringsansökan också. Det skulle oberoende ha blivit lite invecklat att dela upp baserat på den ansökan som min sambo gjorde, eftersom hon också var på hemvårdsstöd en tid innan jag började med min min föräldraledighet.

   Är det faktiskt så att den baserar sig på kvinnans inkomst oberoende vem som sökt? Eller är det så att det automatiskt räknas på den inkomst som den förälder som först använt sig av föräldrapenningen har haft? Så är det ju om man delar upp moderskaps- eller faderskapspenningen, det blir automatiskt på den inkomst man hade första gången man använde sig av stödet.

   Systemet känns oberoende onödigt invecklat. 🙂

 2. Syl skriver:

  Hej, det där kan knappast stämma, det är väl inte baserat på mammans inkomst utan på den egna inkomsten. Jag och min sambo delade på föräldraledigheten dvs bytte ”skift” när barnet var 6 mån, och vi gjorde varsin ansökan om dagpenning, som blev baserad på varderas egna inkomst. Min dagpenning var baserad på min inkomst och sambons på sambons. Men man ska ju göra en egen ansökan förstås, inte en gemensam. Det som avses med att dagpenningen blir samma som under tidigare ledigheter är om samma person blir ledig i skift, då får man den dagpenning man själv hade förra skiftet. Inte någon annans dagpeng.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *